Blog Zamówień Publicznych

Art. 4. Pkt. 8 ustawy, wygoda – czy kłopot cz. IV

Łukasz Jarząbek - 2012-06-11 10:08:04 - brak komentarzy

pełna treść

Art. 4. Pkt. 8 ustawy, wygoda – czy kłopot cz. III

Łukasz Jarząbek - 2012-06-01 10:05:02 - brak komentarzy

Pierwsza częśc regulaminu.

pełna treść

Art. 4. Pkt. 8 ustawy, wygoda – czy kłopot cz. II

Łukasz Jarząbek - 2012-05-23 12:52:56 - brak komentarzy

Zanim rozpoczniemy wpisywać paragrafy do regulaminu Zamówień do 14 tys. euro, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na kilka istotnych elementów które determinują pewne zapisy w nim zawarte.

pełna treść

Art. 4. Pkt. 8 ustawy, wygoda – czy kłopot cz. I

Łukasz Jarząbek - 2012-05-23 12:53:43 - brak komentarzy

W dzisiejszych przemyśleniach przy przetargach chciałbym podywagować trochę na temat Zamówień do 14 tys. euro – oraz zaproponować wzór regulaminu który by to umożliwiał ( dając gwarancje ze nie przyczepi się do niego żadna kontrola, - a przynajmnie

pełna treść

Zamówienia Publiczne – a odpowiedzialność na gruncie innych ustaw cz II.

Łukasz Jarząbek - 2012-05-10 09:14:23 - brak komentarzy

Odpowiedzialność pracownicza w związku z naruszeniem Kodeksu Prawa Pracy – w zakresie Zamówień Publicznych.

pełna treść

Zamówienia Publiczne – a odpowiedzialność na gruncie innych ustaw cz I.

Łukasz Jarząbek - 2012-05-02 11:57:59 - brak komentarzy

Chciałbym w kilku wpisach przedstawić odpowiedzialność z jaką wiąże się stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych – dzisiejszy wpis będzie poświecony Prawu Karnemu

pełna treść

Czyny, które stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych część III.

Małgorzata Filipek - 2012-04-30 20:14:25 - brak komentarzy

Zakres czynów dotyczących zamówień publicznych.

pełna treść

Zapytanie o cenę – czyli ciekawostka o „dziwnym” trybie przetargowym

Łukasz Jarząbek - 2012-04-23 09:10:36 - brak komentarzy

pełna treść

Zmiany podmiotowe ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. II.

Małgorzata Filipek - 2012-04-12 17:39:37 - 2 komentarze

Niniejszy materiał stanowi kontynuację poprzedniego dotyczącego zmian ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Tym razem poruszę kwestie związane z zakresem podmiotowym zmian tj. osób, które od 11 lutego br. również odpo

pełna treść

Studia Podyplomowe z Zamówień Publicznych cz. II

Łukasz Jarząbek - 2012-04-10 09:24:19 - brak komentarzy

Patronat Urzedu Zamówień Publicznych

pełna treść

Bubel czy… tylko niespójność?

Małgorzata Filipek - 2012-04-04 20:03:00 - brak komentarzy

Art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

pełna treść

Zmiana ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. I.

Małgorzata Filipek - 2012-04-02 13:51:27 - brak komentarzy

Niniejszy materiał stanowi próbę zwrócenia uwagi na zakres zmian, które obowiązują
od 11 lutego 2012r. W części pierwszej postaram się przybliżyć cele nowelizacji oraz wskazać jakie czyny wchodzą w poszczególne kategorie (grupy) katalogu czynów objętyc

pełna treść

Możliwość wykluczenia Wykonawcy z Chin za to że jest z Chin?

Łukasz Jarząbek - 2012-03-23 09:47:43 - 2 komentarze

Planowane zmiany w ustawodastwie UE

pełna treść

Studia Podyplomowe z Zamówień Publicznych

Łukasz Jarząbek - 2012-03-14 08:08:48 - 5 komentarzy

Czy warto sie wybrać? a jesli tak, to gdzie?

pełna treść

ubezpieczenia na życie

Danuta Jaskulska - 2012-03-11 22:06:19 - brak komentarzy

Postępowania na grupowe ubezpieczenia na zycie przynoszą wymierne korzysci dla nas - pracowników oraz członków naszych rodzin

pełna treść

Lista czynności występujących w postępowaniu przetargowym

Łukasz Jarząbek - 2012-03-02 14:36:00 - brak komentarzy

Dziś pozwolę sobie wrócić do samych początków mojej styczności z zamówieniami publicznymi, czyli jak sięgam pamięcią w te mroczne czasy obowiązywania ustawy z 2004 r. ( kiedy nie było jeszcze nowelizacji – tak były takie czasy!) i moich pierwszych w niej

pełna treść

Zamówienie komputera bez systemu operacyjnego, a w ofercie komputer z systemem

Łukasz Jarząbek - 2012-02-18 13:13:00 - 8 komentarzy

Zamawiający chce kupić komputer ( nawet w najlepszej rodzinie się zdarza) ale nie chce kupić systemu operacyjnego ( powód nie jest ważny, ważne że nie chce) więc by uniknąć potencjalnego zdziwienia, dyskusji pytań czy czegokolwiek w opisie technicznym urz

pełna treść

rezygnacja z zatrzymywania wadium wykonawcom, którzy nie uzupełnili dokumentów

Łukasz Jarząbek - 2012-02-17 13:13:00 - 1 komentarz

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 2 stycznia 2012 r. Prezes Urzędu przekazał do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu „Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych”.
Propozycje zmian są efektem obserwacji rynku zamówień publ

pełna treść

Nowelizacja artykułu określającego przesłanki do wykluczenia Wykonawców

Łukasz Jarząbek - 2011-08-02 20:46:00 - 10 komentarzy

Nowelizacja ma na celu umożliwić zamawiającym wykluczanie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo od umowy odstąpił z powodu okoliczności, za które wykonawc

pełna treść


Nowy wpis